Dags att börja bubbla

Nu har det snart gått ett år sedan jag lämnade den dagspolitiska hetluften. Jag kan konstatera att för tillfället ångrar jag inte mitt beslut utan trivs förträffligt att nu befinna mig i den ”riktiga” världen från morgon till kväll!

Även om jag trivs med min nya tillvaro finns det absolut saker jag saknar. Utöver en del av mina kolleger så saknar jag nog mest att få tillfälle att ”tycka” och ha åsikter. För åsikter saknar jag verkligen inte, och det är ibland irriterande att inte ha möjlighet att kunna föra fram dem och få möjlighet att debattera dem med andra!

För att råda bot på min på denna åsikts- eller bubbelabstinens har jag bestämt mig för att pröva på att blogga lite. Framöver kommer ni nu att möta en del av mina tankar om livet, vardagen, världen och vad som nu faller mig in här på min blogg Ehns bubbel!

Jag kommer att puffa på min FB sida när jag skrivit ett nytt blogginlägg så via den kan du följa mitt bubblande. Du kan också följa denna sida så får du en avisering om att nått nytt är pågång!

Kommentera och debattera gärna det jag skriver, men håll god ton och försök hålla er till ämnet. Vårt samhälle idag behöver debatt och diskussion men då en som håller klass och stil. Ingen vinner på att jämt gnälla, klaga och hata utan det vi behöver är förlag och alternativ.

Ha det gott!

Nu bubblar vi!

Avgörande beslut – paus

Förr och nu… Tiden går…

Efter mycket funderande om mitt fortsatta politiska engagemang har jag nu fattat mitt beslut.

I princip sedan högstadietiden har jag varit mycket engagerad i att kunna påverka min vardag. Politiken har nu varit min vardag, natt som dag, vinter som sommar, jul som midsommar i snart 16 år. Politiken finns i mitt blod. Jag har nästan alltid trivts och trivs oerhört väl med det jag gjort och gör. Jag är så oerhört tacksam över att jag fått denna möjlighet och förtroede att företräda mitt parti, Åland och ålänningarna. Jag har alltid försökt att leva upp till förväntningarna som jag känt att funnits och hoppas att jag åtminstone delvis klararat av att leverera.

Att jobba och leva med politik har, trots att jag alltid försökt hitta god grund och återkoppling till verkligheten, ibland känts lite som att man levt i en bubbla. En politisk bubbla där verkligheten inte alltid nått ända fram. Det har fått mig att fundera.

16 år är en lång tid. Under den tiden har jag lagt studier åt sidan (allt för länge) , valt bort jobberbjudanden, låtit jobbet styra min dygns och årsrytm mm mm. På plussidan finns som jag nämnde ovan allt det jag fått uppleva, alla människor jag haft förmånen att träffa och lära känna och all den erfarenhet jag fått.

I juli i år fyller jag 44 år, befinner mig mitt i livet och har förhoppningsvis mycket kvar att göra och uppleva. Politiken kan helt säkert ge mig mycket mera och förhoppningsvis kan jag ge den tillbaka. Samtidigt har jag också på senaste tiden känt en nyfikenhet att pröva på något annat. Dessutom skulle, känner jag, privatlivet må gott av lite mera tid och framförallt lite mera avskiljdhet.

För ett år sedan fick jag möjlighet att börja vikariera på Alarmcentralen som alarmoperatör. Det ena gav det andra och nu jobbar jag deltid som projektledare och tf alarmmästare, något som ger mig oerhört mycket och som jag verkligen trivs med. Det ger nya infallsvinklar, jag lär mig nytt och trots att projektarbete har många likheter med politiken är detta något helt annat. Projektet ska vara klart till nästa mars/april. Vad som händer sen det har jag ingen aning om.

Med allt detta som grund har jag nu alltså fattat mitt beslut. Eftersom politik är en så stor del av mitt liv kommer jag att ställa upp i kommunalvalet i Mariehamn. Men sedan vill jag ge mig själv möjlighet att göra något annat som huvudsyssla. Jag har därför meddelat mitt parti att jag inte kommer att stå till förfogande för höstens lagtingsval utan ta en paus och göra något annat under fyra år. 2023 siktar jag sedan på, om väljarna så vill, att återkomma till landskapspolitiken.

Detta har inte varit ett lätt beslut, men jag känner ändå att det är det bästa för såväl mig själv som alla andra parter, särskilt på lång sikt. Det känns bra att hålla kvar ena foten i politiken, i det som varit och är mitt kall samtidigt som jag skapar en möjlighet att göra något helt annat och utforska vad livet i övrigt kan erbjuda.

Så vänner, finns det någon där ute som har något erbjudande eller förslag på jobb eller annat uppdrag för de kommande åren så hör av er, jag är öppen för diskussion! 😊

Riksdagsvalet – ett val om ideologi och språk!

YLE har idag släppt en analys av svaren på de frågor som vi kandidater besvarat i deras Valkompass. I analysen har man bla tittat på hur partierna och kandidaterna placerar sig ideologiskt. Det mest anmärkningsvärda var att centern placerade sig till vänster om socialdemokraterna och att socialdemokratiska kandidater var mycket spridda och ofta låg längre vänsterut än vad partiet uppgett.


För egen den placerade jag mig tryggt på den högra delen av skalan, nästan identiskt med var Samlingspartiet placerat sig. I min kampanj har jag varit tydlig med att jag en politiker som är tryggt förankrad i borligheten med inspiration från såväl libralt som konservativt. YLEs analys bekräftar just detta. På bilderna ovan ser du bilder på var jag och övriga åländska kandidater placerar sig ideologiskt.

I belysning av gårdagens  diskussion gällande Rinnes uttalanden om kommande regeringsbildning och Jessy Eckermans besked om att hon överväger att ansluta sig till den socialdemokratiska riksdagsgruppen kan man enkelt sammanfatta att årets riksdagsval på Åland handlar om ideologi och svenska språket!


Min innehållsdeklaration är klar: tydligt borgerlig och tydligt för svenskspråkigt samarbete!


Valet är ditt!


🇦🇽 Ehn för Alla – Alla för Ehn 🇦🇽

Rinnes raka besked – tragiskt och illavarslande

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne är ovanligt tydlig gällande regeringsbasen innan vi ens har något valresultat. Redan nu utesluter han ”småpartier” som t.ex. SFP som del i en regering han eventuellt skulle komma att leda. Spännande är att orsaken till detta inte då skulle vara SFPs politik utan han hänvisar till partiets storlek. Extra anmärkningsvärt blir det när det kommer från en partiledare för ett parti som säger sig ”stå upp för den LILLA människan”. Ytterligare är det värt att notera att han inte har några problem att leda en regering där Vänsterförbundet deltar.

Konsekvenserna av detta ställningstagande kan bli stora i finsk politik och kan också komma att påverka de åländska frågorna. Vad betyder detta för svenskans ställning i Finland? Ska man se beskedet som att samarbete kring de svenska frågorna inte längre är viktiga för Socialdemokraterna?

Gällande Åland är Rinnes ställningstagande också bekymmersamt. Erfarenheten av tidigare regeringar har visat att med SFP som part har Åland haft en bra ingång för att diskutera åländska frågor med regeringen i Helsingfors. Här ska nämnas att samarbetet med socialdemokrater som Paavo Lipponen också gagnat Åland, men styrkan har då legat i att SFP och Soc har samarbetat.

Den åländska riksdagsledamoten har av tradition alltid tillhört den svenska riksdagsgruppen. Motiven är enkla. Genom ett samarbete mellan den åländska riksdagsledamoten och SFP har man skapat en bas för svenskspråkigt arbete i riksdagen som gjort det möjligt att i större omfattning än vad som annars skulle vara möjligt bedriva riksdagsarbetet på svenska. Vidare har samarbetet varit en tydlig signal om att det är viktigt att det finns någon som tar ansvaret att på allvar tillsammans bevaka språkfrågor. Naturligtvis har det, och kommer det, alltid vara viktigt för den åländska riksdagsledamoten att bygga goda samarbeten också till övriga partier i riksdagen och då särskilt de partier som ingår i regeringen.

Det som ytterligare gör att osäkerheten och frågetecknen nu hopar sig är att socialdemokraternas åländske kandidat Jessy Eckerman nu öppnar för att bryta samarbetet med SFP och istället gå in i den socialdemokratiska gruppen. Konsekvenserna av detta vet vi inte, men att kasta ett fungerande samarbete överbord känns inte som genomtänkt och ansvarsfullt. Att sen på allvar tro att det bara är att välja det ena alternativet om SFP är med i regering och det andra om SFP inte är med känns inte seriöst. Hur skulle såväl SFP som Soc se på ett sådant hattande?

Sammantaget gör de besked som nu kommit från socialdemokrater mig än mer övertygad. Vill man som väljare på allvar säkra en möjlighet för att de åländska frågorna ska nå framgång i Helsingfors är en röst på listan För Åland en självklarhet. Jag står redo för fortatt samarbete inom den svenska riksdagsgruppen samtidigt som jag kommer att söka gott samarbete med övriga partier.

🇦🇽 Ehn för Alla – Alla för Ehn! 🇦🇽

Gå och rösta! – Förhandsröstning 3-9/4

Ehn för alla – Alla för Ehn

Idag börjar förhandsröstningen i årets riksdagsval. På postkontor runt om i landet kan du gå in och nyttja din rätt att rösta. Befinner man sig utomlands finns också där särskilda förhandsröstningsställen i många länder och man kan också beställa hem röstningshandlingar om man är skriven utomlands. På följande länk hittar du mer information om förhandsröstning: https://vaalit.fi/sv/rostning-och-rostningsstallen

Vill du inte förhandsrösta kan du naturligtvis rösta på valdagen söndagen den 14/4. Din vallokal finns nämnd på ditt röstkort!

Nedan ser du mina vallöften:

🇦🇽 Ehn för Alla – Alla för Ehn! 🇦🇽

Rätten över sitt eget liv – En rättighet som inte kommer av sig själv!

För knappt sex år sedan ”vågade” jag erkänna för mig själv vem jag var, två år senare ”vågade” jag vara den jag var också offentligt! Tyvärr har alla inte denna möjlighet att ”våga” utan att riskera allt från att bli förskjuten av sina föräldrar, vänner och samhälle till att bli dödad. Jag är glad att jag ”vågade”, att jag lever i en del av världen där jag inte behöver frukta för mitt liv, att jag hade föräldrar och vänner och ett samhälle i stort som gav och ger mig rätten att vara mig själv – rätten att vara Johan! Tyvärr är inget av detta en självklarhet för alla ens i vårt land!

Sedan många år tillbaka är det en självklarhet att i vårt land att kunna avsluta en graviditet. En rättighet för ett par att välja att inte bli föräldrar pga ett misstag. En rättighet för kvinnan att kunna bestämma över sin egen kropp. Tyvärr är detta ingen självklarhet för många runt om i världen! På många håll i Europa, höjs röster för att samhället ska ta ta på sig att bestämma för andra, att begränsa kvinnans rätt till sin kropp, så även i vårt land, så även bland åländska kandidater i riksdagsvalet!

Att inte behöva vara rädd för att bli våldtagen, att inte behöva vara rädd för att bli slagen, misshandlad, trakasserad borde vara en självklarhet i ett civiliserat samhälle. Verkligheten för många, särskilt kvinnor, är en helt annan. Vitnessmålen förskräcker. Tystnaden och känslan av vanmakt förskräcker än mer!

Varför är verkligheten då sådanhär? Mitt svar är kort och gott att vi inte tillräckligt starkt står upp!
Står upp för allas rätt över sitt eget liv!

För killen som gillar killen behövs såväl förebilden som ett samhälle som inte gör skillnad, som står upp såväl i lagstiftning som vardag, ord och gärning!

För kvinnan som blivit gravid och konstaterar att graviditeten inte är önskvärd ska valet vara hennes. Detta beslut ska inte skuldbeläggas utan stödjas som hennes rätt till sin egen kropp. Samhället bör också vara tydligt, att begränsa denna rätt finns inte på agendan!

För tjejen som blir våldtagen, misshandlad eller dödad krävs att främst män, men naturligtvis alla människor, slutar ta sig rätten att använda hot och våld mot särskilt kvinnor men också mot andra människor. Dessutom krävs att män, främst män men också kvinnor, tillsammans står upp, säger ifrån och agerar mot all form av våld! Vidare måste samhällets signaler vara tydliga:

– samtycke vid sex ska vara självklart,

– våld, sexuellt utnyttjande och våldtäkt måste bestraffas tydligt!

De gemensamma nämnarna för dessa tre ställningstaganden är

– tron på individens/människans rätt till sitt liv

– humanism

– civilkurage!

Så vill jag bygga vårt samhälle!

🇦🇽 Ehn för Alla – Alla för Ehn 🇦🇽

Ensam är inte stark – Därför vill jag stärka Team Åland

Tillsammans med den Moderata lagtingsgruppen besökte jag idag på förmiddagen Ålands Näringsliv. VD Anders Ekström och styrelseledamoten Björn Kalm var våra värdar. Det blev två intressanta timmar där vi särskilt diskuterade tillväxt, förutsättningar och åtgärder. Under några år har den åländska ekonomin haft det kämpigt och det finns sannerligen frågor som behöver lyftas upp, diskuteras och lösas. Det viktigaste jag bär med mig från besöket är ända konstaterandet att det viktigaste av allt, för att hitta en bra väg in i framtiden är att vi försöker få alla att stiga upp och tillsammans konstatera att vi behöver göra allt för att skapa förutsättningar för tillväxt


Förmiddagens positiva besök fick sedan en positiv fortsättning när torsdagens Nya Åland publicerades på nätet i vilken samma VD Anders Ekström, i en spalt i tidningen, fortsätter att lyfta kloka infallsvinklar för att det dagliga arbetet ska kunna blomstra och leda till resultat. Få om ens någon framgång kan åstadkommas helt på egen hand. Detta gäller allt från näringslivet, föreningslivet till det politiska. De som helt kör sitt eget race utan att samla kompetenser, låta dom komplettera varandra och skapa tillsammans kommer inte att ha det lätt framöver.

Team Åland – det starka åländska landslaget i Helsingfors – kommer att bli mitt viktigaste mantra i kommande arbete i riksdagen. Laget bör ha sin bas hemma på Åland, med kompletteringar av goda vänner runt om inom och utanför Åland. Arbetet hittar sin grund i den åländska lokala politiken, riksdagsledamoten tar rollen som dörröppnare och lots.

Under mina 25 år i politiken har samarbete alltid varit den största faktorn till framgång. Jag är redo att tillsmans med övriga hugade spelare dra mitt strå till stacken för att bygga, breda och fördjupa Team Åland – För Åland i riksdagen!

Klokt beslut från EU – möjlighet att föra Finland närmare Sverige och Norden

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/03/26/forslaget-om-att-sluta-stalla-om-klockan-fick-gront-ljus-i-eu-parlamentet

Idag fattade EU-parlamentet ett klokt beslut. Från 2021 ska sommartiden slopas och därmed flyttande av tiden fram och tillbaka. I detta sammanhang borde Finland nu ta chansen att komma närmare Sverige och Norden och senast från 2021 välja samma tidszon! Detta vore bra särskillt med tanke på affärer och handel då man inte behöver krångla med tidsskillnader men också i alla typer av utbyten, kulturella som idrottsliga, där nuvarande tidsskillnad bara ställer till det.

Nordiska talmän samlade hos Republikens president Sauli Niinistö i samband med Nordiska Rådets session i Helsingfors 2017 (Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli)

Jag hoppas att under riksdagsperioden kunna vara med och göra detta möjligt!

Vad tycker du? Ska vi ta chansen och skippa tidsskillnaden mellan Finland och Sverige?

🇦🇽 Ehn för Alla – Alla för Ehn! 🇦🇽

Häng med i kampanjen

I lördags höll jag mitt första organiserade kampanjtillfälle tillsammans med tiotalet glada moderata vänner.

En del av Team Åland – Glada Moderater!

Som jag tidigare skrivit om här har jag en kalender som är rätt full med vardagshändelser, vilket är lysande för kampanjen! Vi politiker ska ju befinna oss just ute i verkligheten för att kunna göra ett gott jobb!

Under kommande veckor kommer jag att utöver mina vardagliga sysslor också att ordna olika tillfällen för diskussion och dialog. Nu inkommande lördag kl 13-19 kan du träffa mig på Ålands Handelsmässa på Baltic Hallen! Du är hjärtligt välkommen dit för att diskutera politik med mig och andra glada moderater!

Tillsammans skapar vi ett starkt lag, Team Åland! Häng med du också!

Ehn för Alla – Alla för Ehn!