Om

Politiska uppdrag

Mandatperiod 2015-2019

 • Medlem i lag- och kulturutskottet (från 12 mars 2018), Ålands Lagting
 • Talman (från 2 december 2015 t.o.m 3 november 2017), Ålands Lagting
 • Ordförande i talmanskonferensen (från 2 december 2015 t.o.m 3 november 2017), Ålands Lagting
 • Ordförande i kanslikommissionen från 2 december 2015 t.o.m 3 november 2017), Ålands Lagting
 • Ordförande i självstyrelsepolitiska nämnden (från 2 december 2015 t.o.m. 3 november 2017), Ålands Lagting
 • Ledamot i landskapsregeringen (från 1 november 2015 t.o.m 25 november 2015), Ålands Landsskapsregering
 • Ålands representant i CALRE (från 2 december 2015 t.o.m 3 november 2017)
 • Ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden (från 3 november 2017), Ålands Lagting
 • Ersättare i lag- och kulturutskottet (från 15 november 2017 t.o.m. 12 mars 2018), Ålands Lagting
 • Ersättare i finans- och näringsutskottet (från 15 november 2017 t.o.m. 12 mars 2018), Ålands Lagting
 • Ersättare i social- och miljöutskottet (från 15 november 2017 t.o.m. 12 mars 2018), Ålands Lagting

Mandatperiod 2011-2015

 • Ledamot i lagtinget (1 november 2011 t.o.m 31 oktober 2015), Ålands Lagting
 • Ledamot i landskapsregeringen (25 november 2011 t.o.m 31 oktober 2015), Ålands Landsskapsregering
 • Medlem i justeringsutskottet (3 t.o.m 25 november 2011), Ålands Lagting
 • Medlem i finans- och näringsutskottet (3 t.o.m 25 november 2011), Ålands Lagting

Mandatperiod 2007-2011

 • Ledamot i lagtinget (1 november 2007 t.o.m 31 oktober 2011), Ålands Lagting
 • Medlem i talmanskonferensen (1 november 2007 t.o.m 31 oktober 2011), Ålands Lagting
 • Ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden (1 november 2007 t.o.m 31 oktober 2011), Ålands Lagting
 • Ordförande i kulturutskottet (1 november 2007 t.o.m 31 oktober 2011), Ålands Lagting
 • Ersättare i stora utskottet (1 november 2007 t.o.m 31 oktober 2011), Ålands Lagting
 • Ersättare i nordiska rådet (1 november 2007 t.o.m 31 oktober 2011), Ålands Lagting

Mandatperiod 2003-2007

 • Ersättare i lagtinget (28 november 2003 t.o.m 31 oktober 2007), Ålands Lagting
 • II:a vicetalman (10 januari 2005 t.o.m 31 oktober 2007), Ålands Lagring
 • Medlem i talmanskonferensen (1 oktober 2005 t.o.m 31 oktober 2007), Ålands Lagting
 • Medlem i kanslikommissionen (1 oktober 2005 t.o.m 31 oktober 2007), Ålands Lagting
 • Medlem i självstyrelsepolitiska nämnden (1 december 2006 t.o.m 31 oktober 2007), Ålands Lagting
 • Medlem i kulturutskottet (1 december 2003 t.o.m 31 oktober 2007), Ålands Lagting
 • Medlem i stora utskottet (1 december 2003 t.o.m 31 oktober 2007) Ålands Lagting
 • Ersättare i justeringsutskottet (1 december 2003 t.o.m 31 oktober 2007), Ålands Lagting