5G – Ger oss en hel ny generation av möjligheter!

5G, den femte generationens mobiltelefon har börjat rullas ut i världen. En lika efterlängtad som naturlig utveckling i våra möjligheter att snabbt och effektivt kunna kommunicera i vår nuvarande och kommande värld!

5G är ett mobiltnätverk där hastigheten på surfning, täckning och allt annat vi använder dagens mobilnät till ska förbättras rejält! Hastigheten tror man kommer att nå upp till 10-20 gigabit/sekund när nätet är klart utbyggt och med det kommer vi att kunna koppla upp allt fler prylar sk ”internet of things” och det samtidigt. Vidare kommer fördröjningen av att förmedla data drastiskt minska vilket är en förutsättning för att tex kunna bygga vidare på tex självkörande fordon av olika slag.

EUs vision är att 5G bland annat ska möjliggöra 20 miljarder mänskliga abonnenter och över en biljon internet of things-prylar. Dessutom ska mobilnäten skapa förutsättningar för markbundna fordon i hastigheter över 500 km/h positionsbestämma en terminal med en meters noggranhet.

Ur ett nordiskt perspektiv kan man också lyfta att såväl Nokia som Eriksson ligger långt framme i arbetet med att erbjuda den teknik som behövs för att bygga dessa nät, vilket kan vara positivt för såväl sysselsättningen som ekonomin i övrigt.

Som alltid när ny teknik ska köras igång finns det en svans med individer som utmålar det nya som något farligt och något som kommer att leda till stora problem för såväl människors hälsa som naturen i övrigt. Ser man dock till vad vetenskapen kan leverera idag gällande riskerna och farorna med de nya systemen är de i verkligheten i det närmaste obefintliga. De som är emot utveckling av 5G lyfter ofta att vi inte vet vad mer strålning i vår närmiljö betyder för vår hälsa och miljö och att man måste kunna bevisa att inga faror finns innan man tillåter användning.

Ovanstående resonemang skulle ha varit extremt förödande om man hade använt det när annan teknik under årens lopp har utvecklats. Hur långt tror ni vi kommit i utvecklingen av allt från elektricitet till bilar, mobiltelefoni och mycket mycket annat om man skulle tvingats att först bevisa att inga faror fanns med den nya tekniken?

Med detta vill jag på intet sätt negligera riskerna och att det säkerligen kan komma att finnas utmaningar med tekniken och det är därför viktigt att följa med eventuella negativa effekter och biverkningar av olika slag och vid behov möta dessa med olika typer av regleringar som eliminerar eller begränsar de skador som kan uppstå på bästa sätt.

Att per automatik säga nej till ny teknik är att säga nej till att våga vara med och se framtidens möjligheter, möjligheter som kan lösa dagens utmaningar för såväl vår hälsa samt hur vi anstränger vår miljö! 5G ger oss en hel generation av nya möjligheter låt oss tillsammans ta oss ann dessa för framtidens bästa!

Konspirationsteorier – misstänksamhet och ”jag-vet-bäst”-sjuka

Visst kan det vara lite eggande och spännande att ibland låta fantasin skena och se troll och konspirationer i sånt som inträffar runt omkring oss. Att ibland inte vara så allvarsam och våga skämta om det som känns svårt och lite skrämmande är bra. Men när det slår över till att man börjar ta konspirationsteorier som seriösa och allvarliga förklaringar på dessa frågor då har vi skapat mera problem än lösningar.

Det är sunt att vara kritiskt tänkande, att inte svälja allt man hör utan att fundera efter om det verkligen är sanningen man får presenterad för sig, då även sådant som kommer från myndigheter och politiska ledare. Men det är stor skillnad på att vara sunt kritisk och granskande till att rakt av acceptera förklaringar och ifrågasättanden som bygger på olika konspirationer.

Vi möter detta dagligen, och jag måste ju säga att jag ibland förvånas över vilka som sväljer dessa påståenden som sanningar rakt av. Det kan gälla silvervatten, vaccinationer, Frimurare, coranviruset eller 5G.

De som ställer sig bakom teorierna är ofta sådana som varit mycket noga med att proklamera att man inte blint ska tro på myndigheterna eller beslutsfattarna då dessa är allmänt illasinnade, köpta av någon eller ute efter att ta fullständig kontroll över våra liv. Det dessa personer i följande steg glömmer är att kritiskt granska de som gett denna ”förklaring”. Man ser tex inte hur vår stora granne i öst har nytta av att skapa oro eller hur vissa politiker gör allt för att sprida bilden av ett samhälle i förfall för att själva få förtroende i kommande val.

Att jag valde att skriva om detta ämne idag var att för att jag på Svenska Yles webbsida läste en artikel om att enbart 70% av finländarna är beredd att vaccinera sig mot Covid-19. För mig var detta en skrämmande låg siffra i ett läge då all fakta pekar på att ett vaccin faktiskt är vår enda väg för att stabilisera läget inom en relativt snar framtid. Jodå, jag är fullt medveten om att det också finns risker med ett vaccin, men jag hyser fullt förtroende för våra myndigheter i detta fall. Särskilt så länge ingen kan lägga fram fakta som skulle bevisa motsatsen.

Sammanfattningsvis så är det självklart så att vi i dagens värld, där vi ständigt överöses med olika typer av information i ett aldrig sinande flöde, behöver ett sunt kritiskt tänkande. Däremot blir det problem om vi tror att kritiskt tänkande är liktydigt med att vara emot myndigheter per definition och att alltid se hur dessa försöker göra oss till verktyg och viljelösa slavar för egna syften.

Fortsätt läsa →

Små små steg i rätt riktning…

Jag måste erkänna att jag har svårt att förstå. Svårt att förstå att man på riktigt kan vägra andra möjligheten till äkta, jämbördig och ansvarsfull kärlek. Särskilt i belysningen att man tillerkänner sig en tro som lyfter just kärleken till Gud och sin nästa så högt.

Jag är därför så innerligt glad att diskussionen kring äktenskapet är så levande som det är i vår kyrka. Ännu gladare är jag över att tillhöra ett stift vars biskop är en av de som tydligt driver rätten till kärleken på ett varmt och sympatiskt sätt.

Det ska erkännas att jag många gånger hållit på att tappa tilltron till att förändring ska ske. Likaså ska jag erkänna att det sitter långt inne att välja en väg där vi i vår gemenskap också framledes ska finna personer som vägrar mig min kärlek.

Likt biskop Åstrand med flera inser jag dock att det steget är bättre än ingenting och i belysningen av en religiös åskådning där man måste kunna vända andra kinden till och förlåta förstår jag att alternativet att leva sida vid sida trots att man har olika syn på äktenskapet antagligen är bättre än att slita sönder vår gemenskap helt.

En förutsättning för att detta ska fungera är, precis som biskopsmötet nu konstaterat, att den fortsatta debatten och diskussionen kring detta sker med värdighet och respekt.

Detta inlägg ska ses som en utsträckt hand till de som tycker olika. Jag är redo att leva vidare i samma kyrka också med de som har annan syn gällande äktenskapet så länge jag kan känna att jag respekteras för den jag är, inte döms och ges möjlighet att ingå äktenskap med den man jag vill bedyra min kärlek till.

Jag känner mig trygg i att den verkliga domen enbart kan förkunnas av en, men förutsätter att alla vi som finns inom den evangelisk lutherska kyrkan i Finland accepterar detta och inte bedriver en ovärdig kampanj mot dem som sätter kärleken högst av allt.

Jag är glad att min biskop, Borgå stifts Bo-Göran Åstrand, går i spetsen för detta arbete. Det gör att jag känner mig trygg.

Ytterligare en sak som, trots att diskussionen ännu sprattlar på, ger mig en viss trygghet är kyrkans syn på kvinnliga präster. När det begav sig använde man ett liknande tillvägagångssätt och det visade sig framgångsrikt. Idag finns få bekymmer för kvinnor att bli präster.

Tillsammans kan vi ta det små stegen. De små stegen som gör att flera kan känna sig välkomna och även i framtiden kunna vara en del av vår kyrkliga gemenskap!

Så nu är det upp till bevis, tar även de som har annan åsikt den utsträckta handen? Jag hoppas verkligen det!

Lyft det möjliga och låt det omöjliga vara – det senare kan du ändå inte göra något åt!

Ibland tappar jag tron på vart vårt samhälle och vår värld är på väg. Slår man på radion eller TVn, läser nyheter i tidningar eller på nätet eller följer debatten på socialamedier och vid kaffeborden kan man lätt dra slutsatsen att allt är åt h-lvete.

Jo visst, vi saknar på inga sätt utmaningar just nu, men blir det nått bättre av att vi gnäller och hetsat upp oss?

Låt mig ta ett exempel: Varje gång (turligt nog har vi inte haft så många) är det vissa människor som går igång som bara den. ”Informationen vi som allmänhet får är för dålig.” ”Myndigheterna döljer säkert något för oss!” ”Stäng gränserna!” ”Berätta mer om vem det är!” osv osv…

Jag tycker absolut att det är viktigt att myndigheterna ger oss medborgare information om hur läget med Covid-19 utvecklar sig, men ärligt vad blir bättre av att sitta och hetsa över det som hänt? Istället borde vi lägga energin på att följa de råd som myndigheterna ger och stötta varandra att orka igenom detta!

Ett annat exempel är att slentrianmässigt konstatera att allt som Mariehamn gör är fel, besvärligt och negativt eller allt som landskapsregeringen gör eller gjort, är eller var helt fel! Efter det sätter man punkt eller fortsätter och söka någon som man kan peka ut som syndabock och hänga ut och hudfläbga offentligt! Konkreta alternativ eller lösningar duggar det inte lika tätt av!

Å nej jag vill med detta absolut inte blunda för utmaningarna eller skapa ett samhälle som ska vara totalt konsekvenslöst, utan krav på ansvar och slappt. Tvärt om!

Jag vill sätta mer tid på att söka lösningar på utmaningarna genom att nöta olika alternativ mot varandra. Jag vill att vi skall lära oss av misstag som görs och se till att vi undviker att göra om dem och hittar nya vägar att gå vidare på.

Jag är rädd för att rådande debattklimat, där vi koncentrerar oss på det negativa kommer att få en förlamande effekt. Goda idéer och tankar kommer inte fram för att människor fasar för att bli uthängda och förlöjligade och i värsta fall väljer man att låta bli att göra något överhuvudtaget för att på så sätt åtminstone inte göra fel och få ta konsekvenserna av det.

Vill vi inte ha ett samhälle som förlamas av det negativa kan vi alla göra vårt för att så inte ska ske. Detta genom att inte haka på det negativa gnälliga spåret utan istället när vi inte är nöjda komma med konkreta alternativ och faktiskt också på riktigt lyssna på vad andra egentligen säger och inte bara utgår från att dom säger något!

Det låter kanske naivt och blåögt men för egen del tror jag absolut att vi kan göra skillnad och jag är övertygad om att det behövs! Möjligheterna finns det är bara för oss att ta dem!

Allt gott!