Hjälp mig driva för dig viktiga frågor!

Som jag meddelat sedan långt tillbaka står jag till förfogande som kandidat i årets val till riksdagen!

Jag hoppas kunna få just ditt förtroende att företräda oss ålänningar i riksdagen i Helsingfors!

Blir jag invald får Åland en riksdagsledamot som i samhällsbygget under de kommande fyra åren kommer att hämta grunden till detta i en trygg borgerlig grundsyn där, hållbarhet i allt beslutsfattande, individens möjlighet och ansvar, grundläggande socialtrygghet och sunda statsfinanser ligger i fokus.

Tillsammans med nu sittande och kommande landskapsregering kommer jag att lägga stor energi på att hitta en överenskommelse med regeringen i Helsingfors om Ålands självstyrelse 4.0! Det vore bra för såväl Åland som Finland!

Hjälp mig gärna att driva för dig och Åland viktiga frågor de kommande fyra åren genom att kommentera detta inlägg och berätta vad just du tycker att är viktigt!

Ehn för Alla – Alla för Ehn!

VAD ÄR DEMOKRATI?

Läste på Svenska YLEs webbplats om en undersökning, https://svenska.yle.fi/artikel/2019/02/02/halften-av-finlandarna-skulle-halvera-antalet-riksdagsledamoter-en-sjattedel gällande,vilken tittat närmare på finländares inställning till riksdagen. Denna undersökning fick mig att fundera lite kring rubriken på på denna blogg.

Resultatet av undersökningen pekade bla på att en majoritet av finländarna ville ha färre riksdagsledamöter. Detta gör mig nog en smula orolig. Det ger tyvärr mig ett kvitto på att de populister som ständigt skriker om att ingen lyssnar på folket vunnit alldeles för stort gehör på helt fel grunder!

För mig handlar demokrati främst om två saker :
1) att den linje som kan samla en majoritet är den som ska styra utvecklingen
2) att möjlighet att uttrycka sin åsikt, granska majoriteten och lägga fram alternativ även när man är i minoritet säkras

Förstår jag undersökningen rätt är en av det viktigaste grunderna för att minska antalet ledamöter att man inte tycker det är tillräckligt effektivt. Så kan det säkert vara. Ju färre personer som bestämmer desto effektivare MEN hur säkrar man då möjligheten till granskning och alternativ. Det är naturligtvis svårt att säga exakt hur många som ska sitta i riksdagen för ett land med 5,5 miljoner invånare, men för egen del ser jag få vinster med att minska dagens antal om man vill ha en riksdag som på ett bra sätt ska företräda folket och dess vilja. Tron på att sk ”experter” ska fatta beslut istället ger jag inte mycket för. Politik och att styra ett land handlar om så mycket mer än om att fatta beslut enbart på faktamässig grund. Mycket av vår vardag handlar, hur mycket vi än vill bortse ifrån det, om vad vi tycker. I grunden, tex om hur mycket var och en ska sköta sig själv, eller om hur mycket samhället ska lägga sig i och ge stöd. Grund för tyckande kan vi få av experter, men dom kan inte bestämma vad vi tycker för det är politik!

Av orsaker som jag beskriver i detta inlägg är jag alltså av åsikten att jag inte tror på en halverad riksdag. Av samma orsaker ställer jag också upp som kandidat i årets riksdagsval! Demokrati kräver alternativ, jag är ett alternativ!

Ehn för Alla – Alla för Ehn!

IMG_20161213_110356